eigenfrequentie

Onder de naam eigenfrequentie hebben we modules ontwikkeld voor natuurkundelessen in boven- en onderbouwbouw HAVO en VWO. Door het toepassen van kenmerken van onderzoekend leren krijgen leerlingen een groter eigenaarschap over de lesstof en ontstaat een prettige dynamiek in de lessen.

Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen is steeds geweest: wat de leerling zelf kan doet de leerling zelf. Een gevolg is dat er minder frontaal wordt lesgegeven bij het gebruik van een module.

Alle extra materialen zijn verwerkt in een eigenfrequentiemodule. Dus een incidenteel werkblad, oefenblad of practicumblad gebruiken we niet meer. Ook verwijzing naar filmpjes, afbeeldingen, tools en applets; alles verloopt via de module.

De eigenfrequentiemodules zijn methode-onafhankelijk opgesteld, vrij van rechten en gratis beschikbaar in zowel pdf als in word format zodat door docenten gemakkelijk aangepast kan worden naar de eigen situatie.

Omdat de methode modulair is kan naar wens slechts een paragraaf, een heel hoofdstuk of meerdere hoofdstukken gebruikt worden. We zijn nog op zoek naar docenten die de modules willen gebruiken en we zoeken coauteurs. Meer informatie over het project opĀ www.eigenfrequentie.nl